Home page > Aktuality > Uzávěrka přijímání žádostí

Uzávěrka přijímání žádostí

Žádosti o příspěvky na rekreaci, stravování a kulturu, sport a tělovýchovu na rok 2020 přijímáme do 31. 10. 2020. Na žádosti doručené po tomto termínu bohužel nebude brán zřetel.

Děkujeme za pochopení.

Nahoru