Home page > O nás

O nás

Oddělení péče o vojenské důchodce

Podle Organizačního řádu Ministerstva obrany je Oddělení péče o vojenské důchodce Odboru pro válečné veterány organizačním prvkem Sekce správy a řízení organizací MO, který vykonává státní správu v oblasti péče o vojenské důchodce.

Představení:

Zástupce ředitele odboru pro válečné veterány: PhDr. Pavel Kugler, Ph.D.

Vedoucí Oddělení péče o vojenské důchodce: Ing. Vladimír Petr

 

Oddělení zabezpečuje péči o vojenské důchodce a důchodce - bývalé občanské zaměstnance vojenské správy (včetně rehabilitovaných) v rámci celé České republiky a dále spolupracuje s kluby vojenských důchodců, které sdružují tyto osoby. Péče o vojenské důchodce je zabezpečována v souladu s RMO č. 10/2019, Nařízením vlády č. 145/2004 Sb. (rehabilitovaní), Vyhláškou MF č. 114/2002 Sb. a Kolektivní smlouvou z roku 2017. Pro lepší komunikaci mezi oddělením a samotnými vojenskými důchodci je zřízena poradenská a konzultační služba. Tato služba je zabezpečována pracovníky oddělení na jednotlivých KVV. Konzultační služba je realizována v posádce hl. m. Prahy, Karlových Varů, Liberce, Hradce Králové, Plzně, Českých Budějovic, Brna, Olomouce a Ostravy.

Vojenským důchodcům rezortu a rehabilitovaným důchodcům se poskytují jednotlivé příspěvky v souladu s Vyhláškou MF č. 114/2002 Sb., a Kolektivní smlouvou z roku 2017. V roce 2020 je poskytován pouze 1 příspěvek (benefit) dle vlastního výběru a regionálních možností.

Čerpat je možno pouze jeden níže nabízených příspěvků v rámci daného roku:

  • příspěvek na závodní stravování ve stravovacích zařízeních MO,
  • příspěvek na rekreaci (rekreační pobyt, rehabilitační pobyt, zájezd v tuzemsku i zahraničí) ,
  • příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce.

Dalším příspěvkem, který je poskytován, bez ohledu na čerpání jiných příspěvků, je příspěvek na jednorázovou sociální výpomoc (majetková ztráta v případě živelné pohromy) a dary k životním jubilejím (od 65 let).

 

Dále ve smylu RMO č. 60/2010 Věstníku, Péče o důchodce v působnosti MO plní především tyto úkoly:

  • vedou jmenné přehledy důchodců
  • řeší žádosti důchodců o výše uvedené benefity a poskytují jim další informace
  • nejméně jednou v roce svolávají radu vojenských důchodců
  • vytvářejí vhodné podmínky pro činnost klubů vojenských důchodců (např. prostory pro schůzovou činnost atd.)
  • podílejí se na organizaci pohřebních obřadů s vojenskými poctami prokazovanými zemřelým důchodcům, kterým bylo povoleno nosit vojenský stejnokroj

Některé úkoly ukládá rozkaz rovněž velitelům posádek, samostatných dislokačních míst a vedoucím organizačních celků.

Nahoru