Home page > Pohřeb s vojenskými poctami

Pohřeb s vojenskými poctami

Důchodcům rezortu MO - vojákům, bývalým vojákům a rehabilitovaným vojákům může být vypraven smuteční obřad s vojenskými poctami.

V případě zájmů o smuteční obřad s vojenskými poctami je důležité, aby rodina pozůstalého kontaktovala příslušné Krajské vojenské velitelství již při zajišťování smutečního obřadu. Krajské vojenské veliteství sdělí pozůstalím podrobnosti a konkrétní možnosti u daného smutečního obřadu vojenského důchodce. Velmi důležitá je tato domluva především za účelem sladění termínu z důvodu zajištění např. hudebního souboru.

Finanční podpora k zajištění smutečního obřadu pro vojenské důchodce není ze strany Ministerstva obrany poskytována.

Nahoru