Home page > COVID - Lázně

COVID - Lázně

Dne 29. 6. 2020 Vláda České republiky schválila Usnesení o podpoře lázeňského cestovního ruchu č. 703 obsahující rámcové podmínky dotačního titulu a další použití prostředků státního rozpočtu na podporu poptávky po službách zdravotnických zařízení registrovaných krajskými úřady k poskytování léčebně rehabilitační péče. Dle tohoto usnesení každý občan starší 18-ti let s trvalým pobytem v České republice, který je zároveň pojištěncem českého systému veřejného zdravotního pojištění si může vygenerovat slevový voucher ve výši 4 000 Kč na lázeňský pobyt.

Můžeme potvrdit vyhlášení výzvy COVID – Lázně pro letošní rok. Rozhodné období zvýhodněných lázeňských pobytů v rámci dotačního titulu COVID - Lázně je od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. Vouchery vygenerované v roce 2020 jsou platné i v roce 2021 a podmínky se výrazně neliší od první výzvy vyhlášené v roce 2020.

Zájemci si mohou vygenerovat voucher zde na webu Kudyznudy.cz a vygenerovaný voucher předloží při objednávce pobytu. Sleva je 4 000,- Kč na dospělou osobu a pobyt v délce nejméně 6 nocí při zakoupení nejméně 5 léčebně rehabilitačních procedur. Podpora se vztahuje na samoplátecké pobyty v českých lázních. Dotace bude sloužit ke kompenzaci slev, které lázně na pobyty poskytují. Lázeňská zařízení, která budou mít zájem o pokračování, podají novou žádost o poskytnutí dotace.

Zároveň je však třeba upozornit, že dle momentálně platného Usnesení vlády č. 217 ze dne 26.2.2021, v tento moment lázně smějí poskytovat jen lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazená z veřejného zdravotního pojištění (bod II/7 usnesení vlády 217). Tudíž samoplátecké pobyty v lázních (ať už s nebo bez využití slevy 4000 prostřednictvím voucheru) není aktuálně možné realizovat. 

Doporučujeme klientům i lázním, aby se společně pokusili dohodnout na náhradním termínu pobytu, pokud to pandemická či klientova situace vyžaduje. Doufáme, že bude v návaznosti na vývoj epidemiologické situace postupně možné začít rozvolňovat opatření a že bude již brzy opět možné realizovat pobyty s uplatněním voucherů.

Více informací najdete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne.

Slevový voucher lze vygenerovat na internetových stránkách https://www.kudyznudy.cz/dolazni.

Uplatnění slevového voucheru MMR není překážkou pro čerpání příspěvků na rekreaci pro vojenské důchodce a rehabilitované důchodce.

Při podávání žádosti o příspěvek na rekreaci, prosím, uvádějte již konečnou cenu stanovenou poskytovatelem rekreace po uplatnění slevového voucheru.

Nahoru