Home page > COVID - Lázně

COVID - Lázně

Dne 29. 6. 2020 Vláda České republiky schválila Usnesení o podpoře lázeňského cestovního ruchu č. 703 obsahující rámcové podmínky dotačního titulu a další použití prostředků státního rozpočtu na podporu poptávky po službách zdravotnických zařízení registrovaných krajskými úřady k poskytování léčebně rehabilitační péče. Dle tohoto usnesení každý občan starší 18-ti let s trvalým pobytem v České republice, který je zároveň pojištěncem českého systému veřejného zdravotního pojištění si může vygenerovat slevový voucher ve výši 4 000 Kč na lázeňský pobyt. Voucher lze uplatnit pouze ve stanovených lázeňských zařízeních při absolvování pobytu v délce alespoň 6 nocí a zároveň alespoň 5 léčebně rehabilitačních nebo obdobných procedur nebo ošetření. Rozhodné období pro možnost čerpání slevového voucheru je od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. K uplatnění slevového voucheru kontaktujte poskytovatele lázeňského pobytu.

Více informací najdete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne.

Slevový voucher lze vygenerovat na internetových stránkách https://www.kudyznudy.cz/dolazni.

Uplatnění slevového voucheru MMR není překážkou pro čerpání příspěvků na rekreaci pro vojenské důchodce a rehabilitované důchodce.

Při podávání žádosti o příspěvek na rekreaci, prosím, uvádějte již konečnou cenu stanovenou poskytovatelem rekreace po uplatnění slevového voucheru.

 

Nahoru